Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Long Nhựt Phát

Thiết kế thi công xây dựng nhà ở công trình

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Long Nhựt Phát

Thiết kế thi công xây dựng nhà ở công trình

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Long Nhựt Phát

Thiết kế thi công xây dựng nhà ở công trình

Liên hệ

Chúng tôi

Gửi liên hệ

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 07 Nại Hiên Đông 15, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

  • Email: nhutphamxd@gmail.com

  • Điện thoại: 0905 457 021

  • Website: longnhutphat.vn

  • Hotline: 0905 457 021